TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA. Показ коллекции SS на 37 Ukrainian Fashion Week

TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA. Показ коллекции SS на 37 Ukrainian Fashion Week

17 октября 2015 17 октября 2015. Показ коллекции TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA на 37-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More
TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA. Показ коллекции AW 15-16  на 36 Ukrainian Fashion Week

TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA. Показ коллекции AW 15-16 на 36 Ukrainian Fashion Week

22 марта 2015 TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA. Показ коллекции AW 15-16  на 36 Ukrainian Fashion Week Read More
UFW36 показ коллекции TM “STOLICHNY”

UFW36 показ коллекции TM “STOLICHNY”

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции TM “STOLICHNY” на 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More